Dielňa Bies - Výroba a opravy organov

logo Dielňa Bies - Výroba a opravy organov

Tento nástroj, bol postavený na koncepcii opusu 01. Má zväčšený rozsah o dva poltóny. Na rodzdiel od opusu 01 je jeho vzdušnica vyrobená technológiou fundamentálnych dosiek z jedného kusu. Zásuvky sú tesnené kašmírovými krúžkami.

Začitkom deväťdesiatych rokov postavila firma Silovský do farského kostola v Stropkove nový trojmanuálový nástroj ako svoj opus 2. Bol koncipovaný prvý manuál hlavný stroj, druhý manuál pozitív, tretí manuál chórový pozitív, ktorý bol umiestnený vo svätyni kostola. Nástroj bol koncipovaný ako elektromagnetická kuželka. Žiaľ už po desiatich rokoch bol nástroj veľmi poruchový a po následných opravách sa je ho stav ešte viac zhoršil. Nakoniec sa farnosť rozhodla investovať do nového nástroja. Na základe výberového konania pripadla úloha zrealizovať toto dielo nám.

Tento pozitív bude slúžiť počas konania odpustových slávností, ktoré sa konajú na námestí pri kostole. V súčastnosti tento nástroj slúži pri liturgii do času keď bude postavený nový nástroj.

Dispozícia nástroja:

Kopula maior
Kopula minor
Principál
Kvinta  1 1/3´
Tónový rozsah:  C0-e53

 Dispozícia: Gabriel Bies
Dizajn: Gabriel Bies