Dielňa Bies - Výroba a opravy organov

logo Dielňa Bies - Výroba a opravy organov

Dispozícia nástroja:

Traktúra: mechanická so zásuvkou vzdušnicou
Počet registrov: 9 + 1
Počet manuálov: 1

MANUÁ L C-g3 PEDÁL C – f1
1. Principál 8 ´prospekt cín 75% Subbas 16´ drevo
2. Kopula  8´ drevo
3. Salicionál   8´ cín 50%
4. Oktáva 4´ cín 50%
5. Bifara 4´ cín 50% od c1
6. Flauta rúrková 4´ cín 50%
7. Superoktáva  2´ cín 50%
8. Seskvialtera 3x  2 2/3´+1 3/5´+1 1/7´od c1 
9. Mixtúra 2x 1 1/3´ 

Pomocné zariadenia: Tremolo
Spojky: I/P

Dispozícia: Gabriel Bies, Mgr. Václav Uhlíř

Dizajn: Jiří Zámečník