Dielňa Bies - Výroba a opravy organov

logo Dielňa Bies - Výroba a opravy organov

Dispozícia nástroja:

Mechanická hracia a registrová traktúra, mechanické spojky. Zásuvkové vzdušnice.

Manuály C-a3, 58 tónov:    Pedál C-f1, 30 tónov:
I. Hlavný stroj  II. Žalúziový stroj  Pedál
1. Burdon  16´ drevo 10. Portunal 8´ drevo 25. Principál bas 16´ drevo
2. Principál 8´ prospekt cín 80% 11. Kryt 8´ drevo 26. Subbas 16´ drevo
3. Flauta 8´ drevo 14. Kvintadena 8´ cín 50% 27. Oktávbas 8´ prospekt  cín 80%
4. Roh kamzičí 8´ cín 50% 15. Salicionál 8´ cín 50% 28. Flautabas 8´ drevo                   
5. Oktáva 4´ cín 70% 16. Vox celeste 8´ cín 50% 29. Kvinta 102/3´ drevo
6. Flauta rúrková 4´ cín 50% 17. Principál taliansky 4´ cín 70% 30. Chorálbas 4´ prospekt cín 80%
7. Kvinta 2/3´ cín 50% 18. Flauta priečna 4´ cín 50% 31. Pozaun 16´ drevo
8. Superoktáva 2´ cín 70% 19. Nasard 2/3´ cín 50%    
9. Kornet 3-5x 2/3´ cín 50% 20. Flauta špicatá 2´ cín 50%    
10. Mixtúra 4x 21. Tercia 3/5´ cín 50%    
11. Trúbka 22. Mixtúra 4x  1/3´    
    23. Fagot 16´    
    24. Hoboj    

Pomocné zariadenia: Tremolo
Spojky: I/P, II/P, II/I, II/I sub, II/II sub

Dispozícia: Gabriel Bies
Dizajn: Jiří Zámečník