Dielňa Bies - Výroba a opravy organov

logo Dielňa Bies - Výroba a opravy organov

 

Dispozícia nástroja:

Mechanická hracia a registrová traktúra, mechanické spojky. Zásuvkové vzdušnice.

Počet registrov: 7+7+4
Počet manuálov: 2

     
I. MANUÁL C-g3 II. MANUÁL C – g3 PEDÁL C – f1
1. Principál 8´ prospekt cín 75% 8. Kryt 8´ drevo 15. Subbas  16´ drevo
2. Flauta  8´ drevo 9. Salicionál 8´ cín 50% od c 16. Principálbas   8´ drevo
3. Roh kamzičí 8´ cín 50% 10. Flauta rúrková  4´ cín 50% 17. Chorálbas    4´ cín 50%
4.Oktáva 4´ cín 75%  11. Principál špicatý  2 ´ cín 50% 18. Pozaun 16´ drevo
5. Superoktáva  2´ cín 50%  12. Kornet 2x  2/3+3/5´ cín 50%
6. Mixtúra 3x 1/3´ cín 50% 13. Kvinta 1/3´ cín 50%
7. Trúbka 8´ cín 50% 14. Hoboj 8´cín 50%

Pomocné zariadenia: Tremolo
Spojky: I/P, II/P, II/I

zvonkohra


Dispozícia: Gabriel Bies, Mgr. Václav Uhlíř
Dizajn: Jiří Zámečník