Dielňa Bies - Výroba a opravy organov

logo Dielňa Bies - Výroba a opravy organov

 

Dispozícia nástroja:

Mechanická hracia a registrová traktúra, mechanické spojky. Zásuvkové vzdušnice.

Počet registrov: 11+7+5
Počet manuálov: 2

I. Hlavný stroj C-g3  II. Zadný stroj C-g3  Pedál C-f1
1. Burdon  16´ drevo 12. Kryt 8´ drevo 19. Principál bas 16´ drevo
2. Principál 8´ prospekt cín 80% 13. Salicionál 8´ cín 70% 20. Subbas 16´ drevo
3. Flauta 8´ drevo 14. Flauta rúrková 4´ cín 50% 21. Oktávbas 8´ drevo
4. Roh kamzičí 8´ cín 50% 15. Kornet 3x 2/3´+1 3/5´+1/ 22. Chorálbas 4´ cín 70%
5. Oktáva 4´ cín 70% 16. Flauta špicatá 2´ cín 50% 23. Pozaun 16´drevo
6. Flauta priečna 4´ cín 50% 17. Kvinta 1/3´ cín 50%    
7. Superoktáva 2´ cín 50% 18. Hoboj 8´ cín 50%    
8. Kvinta 2/3´ cín 50%        
9. Mixtúra 4-5x        
10. Cimbál 3x        
11. Trúbka        

Pomocné zariadenia: Tremolo
Spojky: I/P, II/P, II/I, 

Dispozícia: Mgr.Václav Uhlíř, Gabriel Bies
Reštauroval: Jan Mach