Dielňa Bies - Výroba a opravy organov

logo Dielňa Bies - Výroba a opravy organov

Dispozícia nástroja:


Traktúra: mechanická so zásuvkou vzdušnicou
Počet registrov: 7+7+3
Počet manuálov: 2

     
I. MANUÁL C-g3 II. MANUÁL C – g3 PEDÁL C – f1
1. Principál 8´ prospekt cín 75% 8. Flauta rúrková 8´ cín 50% 15. Violonbas 16´ drevo
2. Flauta  8´ drevo 9. Salicionál 8´ cín 50% 16. Subbas  16´ drevo
3. Gamba 8´ cín 50% 10. Flauta priečna  4´ cín 50% 17. Principálbas  8´ drevo
4.Oktáva 4´ cín 75%  11. Nasard 2/3´ cín 50%
5. Superoktáva  2´ cín 75%  12. Flauta špicatá  2´ cín 50%
6. Mixtúra 4x 2´ cín 50% 13. Tercia 3/5´ cín 50%
7. Trúbka 8´ cín 50% 14. Hoboj 8´cín 50%

Pomocné zariadenia: Tremolo
Spojky: I/P, II/P, II/I


Dispozícia: František Beer,Gabriel Bies
Dizajn: Jiří Zámečník