Dielňa Bies - Výroba a opravy organov

logo Dielňa Bies - Výroba a opravy organov

Kostol Sv. Košických mučeníkov

Dvojmanuálový organ postavený pre kostol Sv. košických mučeníkov v Košiciach, sídlisko Nad jazerom. Súčasťou výroby bol návrh, projekt, konštrukčné riešenie, kompletná výroba súčastí (vzdušníc, píšťalníc, traktúr, hracieho stola, vzduchového hospodárstva, drevených píšťal, samotnej organovej skrine), intonácia a ladenie. Spolupracovali sme pri výrobe kovových píšťal opäť s Janom Kubátom. Vzdušnice zásuvkové, traktúry mechanické, hrací stôl vstavaný do podstamentu. Dispozíciu navrhol Ivan Sokol, ktorému sme nesmierne vďační za obrovskú morálnu podporu našej firme.

Dispozícia nástroja:


Mechanická hracia a registrová traktúra, mechanické spojky. Zásuvkové vzdušnice.

I. manuál: C - g3, 56 tónov  II.manuál: C - g3, 56 tónov  Pedál: C - f1 30 tónov
1. Bourdon   16´  11. Kopula major  8´  20. Principálbas 16´ 
2. Principál
(v prospekte) 
8´  12. Salicionál    8´  21. Subbas 16´ 
3. Flauta     8´  13. Principál 4
(v prospekte)
 4´  22. Kvintbas 102/3´
4. Oktáva 4´  14.  Flauta rúrková 4´  23. Oktávbas
(v prospekte)
8´ 
5. Roh kamzičí 4´  15. Nasard 22/3´  24. Flautabas 8´ 
6. Kvinta     22/3´  16. Flauta lesná 2´  25. Chorálbas 4´ 
7. Superoktáva    2´  17. Tercia 13/5´  26. Pozauna 16´ 
8. Kornet  3-5x 22/3´  18. Cimbal  3x 
(terciový)
1/3´      
9. Mixtúra  3x 11/3´  19. Hoboj  8´     
10. Trúbka  8´         

Pomocné zariadenia: Tremolo
Spojky: I/P, II/P, II/I
Dispozícia: Prof. Ivan Sokol, Gabriel Bies
Dizajn: arch. Miloslav Mudrončík, Gabriel Bies