Dielňa Bies - Výroba a opravy organov

logo Dielňa Bies - Výroba a opravy organov

Dispozícia nástroja:

 


Traktúra: mechanická so zásuvkou vzdušnicou
Počet registrov: 7+7+2
Počet manuálov: 2

     
I. MANUÁL C-g3 II. MANUÁL C – g3 PEDÁL C – f1
1. Principal 8´ prospekt cín 75% 8.   Kryt 8´ drevo 15. Subbass 16´ drevo
2. Flauta 8´ drevo 9.   Salicionál 8´ cín 75% 16. Oktavbass  8´ prospekt cín 75%
3. Roh kamzičí 8´ cín 45% 10 .Principál 4´ prospekt cín 75%
4. Oktáva 4´ cín 75%  11. Flauta rúrková 4´ cín 45%
5. Superoktáva  2´ cín 75%  12. Pikola  2´ cín 45%
6. Sesquialtera
2´ cín 45% 13. Kvinta 11/3´ cín 45%
7. Mixtur 3x     cín 45% 14. Šalmaj

Pomocné zariadenia: TremoloII. M
Spojky: I/P, II/P, II/I


Dispozícia: Mgr.Václav Uhlíř, Gabriel Bies
Dizajn:  Jiří Zámečník