Dielňa Bies - Výroba a opravy organov

logo Dielňa Bies - Výroba a opravy organov

Dispozícia nástroja:

Mechanická hracia a registrová traktúra, mechanické spojky. Zásuvkové vzdušnice.

Manuály C-g3, 56 tónov:    Pedál C-f1, 30 tónov:
I. Hlavný stroj  II. Žalúziový stroj  Pedál
1. Kryty 16´ drevo 13. Principáal flauta 8´ drevo 24. Kontrabas 16´ drevo
2. Principál 8´ prospekt cín 80% 14. Salicional 8´ drevo 25. Subbas 16´ drevo
3. Holflet 8´ drevo 15. Kryt 8´ cín 50% 26. Kvintbas 10 2/3´ prospekt  cín 80%
4. Gemshorn 8´ cín 50% 16. Vox celeste 8´ cín 50% 27. Oktávbas 8´ drevo                   
5. Gamba 8´ cín 70% 17. Principál 4´ cín 50% 28. Roh nočný drevo
6. Oktáva 4´  18. Flauta rúrková 4´ cín 70% 29. Chorálbas 4´ prospekt cín 80%
7. Flauta dolče 19. Nasard 2/3´ cín 50% 30. Pozaun 16´ drevo
8. Kvinta 2/3´ 20. Oktáva špicatá cín 50% 31. Trúbka
9. Superoktáva 2´ 21. Tercia 3/5´ cín 50%    
10. Kornet 3-5x 22. Szarf 1´ cín 50%    
11. Mixtúra 5x 23. Šalmaj  8´    
12. Trúbka        
           

Pomocné zariadenia: Tremolo
Spojky: I/P, II/P, II/I, II/I sub, II/II sub

Dispozícia: Gabriel Bies
Dizajn: Jiří Zámečník

Správca obsahu: Gabriel BIES (dielnabies[@]dielnabies[dot]sk) © Dielna Bies 2012 - 2020 & anigraph.eu Posledná aktualizácia 23.11.2017
nette powered
Prihlásenie pre administráciu webu