Dielňa Bies - Výroba a opravy organov

logo Dielňa Bies - Výroba a opravy organov

Kostol sv. Michala archanjela v Gánovciach

Pozitív postavený pre kostol sv. Michala archanjela v Gánovciach. Pôvodný nástroj z tohto kostola sa v súčasnosti nachádza v múzeu klávesových nástrojov v Markušovciach.

Po podaní žiadosti o povolenie stavby nového organu bol nový nástroj postavený, podľa požiadavky pamiatkového úradu do klasicistickej skrine zo začiatku 19. storočia. Táto skriňa pochádza z evanjelického kostola v Hranovnici, kde údajne bola nástrojová časť v minulom storočí poškodená počas búrky, keď po údere blesku do veže kostola sa jej časť zrútila do nástroja. Po niekoľkoročnom provizóriu si miestny evanjelický zbor v roku 1999 zabezpečil nástroj značky Július Guna. Na otázku čo s pôvodnou organovou skriňou sme doporučili organovú skriňu zachovať. Tento krok sa vyplatil keďže skriňa dnes opäť slúži pôvodnému účelu. Skriňa bola odborne zreštaurovaná reštaurátormi.

Podobne ako pri Opuse 03 bol do historickej skrine postavený nový nástroj so zásuvkovou vzdušnicou, mechanickými traktúrami s priveseným pedálom.

Dispozícia nástroja:

Traktúra: mechanická so zásuvkou vzdušnicou
Počet registrov: 7 
Počet manuálov: 1

Manuál C-g3 56 tónov  
1. Flauta
2. Kopula
3. Principál
4. Kopula
5. Oktáva
6. Kvinta 1 1/3´
7. Superoktáva
Pedál privesený 27 klávesov
 
Dispozícia: Gabriel Bies
Reštaurovanie organovaj skrine: Ján Mach

Vstup do fotogalérie

Titulný obrázok

OPUS 04 - Gánovce