Dielňa Bies - Výroba a opravy organov

logo Dielňa Bies - Výroba a opravy organov

Kostol sv. Jána, apoštola a evanjelistu

Keď nás oslovili zástupcovia farnosti Poprad - Veľká so žiadosťou o nový organ, od prvej chvíle ako som videl starý nástroj navrhoval som alternatívu postaviť nový organ a zachovať originálne časti organovej skrine. Organ postavil Samuel Stascovius v roku 1652 ako pozitív. Výskum ukázal, že nástroj bol prestavovaný minimálne dva krát. Raz sa zväčšoval ako pozitív, druhý krát bol rozšírený o pedál. Poslednú prestavbu tohto nástroja urobil Július Guna, keď do prestavanej skrine inštaloval nový pneumatický organ, ktorý mal päť plus jeden registrov. Jeho stav bol po približne šesťdesiatich rokov v skutku žalostný. Až dôkladný reštaurátorský výskum ukázal čo je na organovej skrini skutočne pôvodné. Môžeme hovoriť o torzách. Našťastie sa jedná o tie časti organovej skrine, ktoré sú pre výsledný vzhľad najdôležitejšie. Požiadavka bola na dvojmanuálový organ. Že sa jedná o malé veľké dielo hovorí aj fakt, že so skrine s pôdorysom štyroch metroch štvorcových bolo osadených tisícdvadsaťšesť píšťal.
Tento nástroj je výnimočný aj tým, že je to prvý organ po šesťdesiatich rokoch, do ktorého vyrobil kovové labiálne píšťaly slovák Stanislav Rusnák. Naša radosť je o to väčšia, že tieto píšťaly sú v nástroji z našej dielne.

 

Dispozícia nástroja:

Traktúra: mechanická so zásuvkou vzdušnicou

Počet registrov: 7+7+3

Počet manuálov:

I. MANUÁL hlavný stroj, C-g3, 56 tónov:  II. MANUÁL – C – g3, 56 tónov: PEDÁL – C – f1, 30 tónov:
Principál  

8´ (kov) – C – F spoločné s flautou 8´

 Kopula  8´ (drevená) Subbas  16´ (drevený)
Flauta    8´ (drevená) Salicionál  8´ (kov) – veľká oktáva spoločná s kopulou Principálbas  8´ (drevený)
Roh kamzičí    4´ (kov) Kopula  4´ (drevená) Fagot  16´ (jazyk s drevenými ozvučnicami)
Oktáva  4´ (kov) - C – dis2 prospekt; e2 – g3 vo vnútri  Flauta špičatá  2´ (kov)
Kvinta  2 2/3´ (kov)  Seskvialtera  2x (kov)
Superoktáva  2´ ( kov)  Kvinta  1 1/3´ (kov)
Mixtúra 1 1/3´ - 3x ( kov ) – kvintkvartové repetície, fis, fis1, fis2   Hoboj  8´ (kov)

Pomocné zariadenia: Tremolo, Slávik
Spojky: I/P, II/P, II/I

Dispozícia: Mgr. Václav Uhlíř
Reštaurovanie organovaj skrine: Ladislav Szekely, Ján Mach