Dielňa Bies - Výroba a opravy organov

logo Dielňa Bies - Výroba a opravy organov

Kostol zvestovania Pána

Organ v kostole Zvestovania Pána je pekným príkladom toho ako sa dá aj moderný dizajn vhodne umiestniť do barokového kostola. Tento nástroj mohol byť postavený aj vďaka obrovskej veľkodušnosti, ktorú preukázal miestny farník pán Jozef Lipták.

Pôvodný nástroj bol z kostola demontovaný pred tridsiatimi rokmi, keď sa prestavoval chór. Z rozprávania farníkov som sa dozvedel, že si nepamätali, žeby nástroj hral. Zrejme bol už dlhší čas nefunkčný. Bohužiaľ sa už nikdy nevrátil späť na chór. O osude tohto nástroja sa viac nevie.

Dispozícia nástroja:


Traktúra: mechanická so zásuvkou vzdušnicou
Počet registrov: 5+6+2
Počet manuálov: 2

I. MANUÁL C-g3 II. MANUÁL C – g3 PEDÁL C – f1
1. Principál 6. Kopula 12. Subbas 16´
2. Flauta  8´  7. Roh kamzičí  4´  13. Principálbas 
3. Oktáva 4´  8. Nasard  2 2/3´
4. Superoktáva  2´  9. Principál 
5. Mixtúra 3x 1 1/3´  10. Tercia  1 3/5´
     11. Kvinta  1/3´

Pomocné zariadenia: Tremolo
Spojky: I/P, II/P, II/I


Dispozícia: Gabriel Bies
Dizajn: Jiří Zámečník