Dielňa Bies - Výroba a opravy organov

logo Dielňa Bies - Výroba a opravy organov

Kostol sv. Imricha

Organ sme vyrobili pre kostol sv. Imricha v Uzovskom Šalgove, ktorý sa nachádza asi 3 km juhozápadne od okresného mesta Sabinov, v Prešovskom kraji. Práce boli ukončené v apríli 2010.

Dispozícia nástroja:

Traktúra: mechanická so zásuvkou vzdušnicou
Počet registrov: 9 + 1
Počet manuálov: 1

MANUÁL C-g3 PEDÁL C – f1
1. Flauta Subbas 16´
2. Kopula 
3. Salicionál 
4. Principál  4´ 
5. Flauta rúrková
6. Oktáva
7. Kvinta  1 1/3´
8. Superoktáva  1´ 
9. Klarinet 8´ (c - h - roh nočný / c1 - g3 - jazyk 16´)

Pomocné zariadenia: Tremolo
Spojky: I/P

Dispozícia: Gabriel Bies, Mgr. Václav Uhlíř

Dizajn: Jiří Zámečník